Mitä muita kuluja tulee muuttovalmiin talopaketin päälle?

Muuttovalmiin talopaketin lisäksi talopaketin ostaja tarvitsee tietysti tontin minne rakentaa talon, mutta pelkästään näillä ei saada unelmien kotia pystyyn. Muuttovalmiin talopaketin todellinen hinta vaihteleekin riippuen rakennuttajan omista toiveista ja tarpeista, rakennuspaikkakunnasta, käytetyistä kumppaneista ja valitusta tontista. Tässä kirjoituksessa käymme läpi niitä hankintoja, joita Muurametalojen talopaketin ostajan tulee tehdä muuttovalmiin talopaketin lisäksi.

Varsinaisen talopaketin hinta-arvion voit laskea hintalaskurimme avulla. Saat alustavan hinta-arvion heti vastaamaalla muutaman kysymykseen.

Muurametalojen muuttovalmis toimitussisältö kattaa laskennallisesti noin 80% omakotitaloprojektin kokonaiskustannuksista, kun koti rakennetaan vuokratontille. Prosentuaalinen osuus vaihtelee suurestikkin riippuen tontin hankintakuluista, maanrakennustöiden kustannuksista, sekä itse talopaketin hinnasta.

Muuttovalmiin talopaketin lisäksi asiakkaan tulee vastata mm. tontin hankinnasta ja tontin valmistelusta talotoimitusta varten, rakentamisen aikaisesta sähkön- ja vedenkulutuksesta, vakuutuksista, lupamaksuista ja rakennusjätteen lajittelusta.

Muurametalon muuttovalmiin kodin ostajan tehtävät löytyvät toimitussisältömme luvusta kahdeksan. Tässä tekstissä käymme läpi enemmänkin budjetoitavia asioita, vaikkakin nämä kaksia asiaa kulkevat käsi kädessä.

Esimerkkilaskelma muuttovalmiin Muurametalon kustannuksista

TALOPAKETTI
Muuttovalmis Kanerva 108174 500 €
Toimituskulut3900 €
TONTTI
Kunnan vuokratontti0 €
MUUT KUSTANNUKSET
Vastaava työnjohtaja, pääsuunnittelija, kvv- ja iv-työnjohtaja5000 €
Rakennuslupa1000 €
Maaperätutkimus1000 €
LVIS-liittymät ja -asennukset9000 €
Maanrakennuskustannukset14 000 €
Rakentamisen aikainen sähkö ja vesi500 €
Jätemaksut500 €
YHTEENSÄ209 400 €

HINTALASKURI

Haluaisitko alustavan hinta-arvion itse talopaketista? Hintalaskurista saat alustavan hinta-arvion vastaamalla muutamaan MuurametaloBotin kysymykseen!

Muuttovalmis talopaketti

Muurametalojen muuttovalmis talopaketti pitää sisällään talon perustukset, maalämmön maalämpöpumpulla ja kallioporauksella, talon rungon, sisuskalut ja vesikaton. Tarkemmin muuttovalmiiseen toimitukseen voit tutustua muuttovalmiin toimitussisällön osiossa.

Valmistalon hinta on kokonaishinta, jonka maksat toimitussisällön mukaisesta talopaketista. Muurametalojen alue-edustajan laskema tarjous on aina pitävä eikä siihen ole piilotettu piilokustannuksia. Vakiotoimitustemme hinnat löytyvät hinnasto-osioista, ja tarkan, sinulle räätälöidyn tarjouksen saat alueesi talomyyjältä.

Talopaketin toimituskulut tulevat maksettavaksi talopaketin päälle. Toimituskulujen suuruus riippuu siitä, minne päin kotisi nousee pystyyn. Myös toimituskulujen hinnat ovat näkyvillä hinnastossamme.

Tontin hankinta

Tontti, jolle omakotitalon voi rakentaa, on mahdollista joko ostaa tai vuokrata. Tontin hankinnasta voit lukea lisää blogikirjoituksestamme.

Tonttia hankittaessa tulee varmistaa, että kyseiselle tontille saa rakentaa muuttovalmiin talon. Kaavoitetulta alueelta hankittava tontti takaa sen, että sille saa rakentaa kodin, joka vastaan alueen kaavaa. Kaavamääräyksissä voi kuitenkin olla määriteltynä esimerkiksi kodin kerrosmäärä ja enimmäiskoko, katon tai ulkoseinien väri, joten tutustu kaavaan ennen kuin hankit tontin itsellesi.

Haja-asutusalueelta tonttia haettassa on syytä aina tarkastaa alueen rakennustarkastajalta, että tontille saa rakennusluvan halutunlaiselle omakotitalolle.

Tonttien hankintahinnat vaihtelevat suuresti. Vuokratontilla alkuun pääsee edullisesti, ja jotkut kunnat tarjoavat välillä rakentamattomia tontteja jopa yhden euron hintaan, mutta esimerkiksi isosta tontista omalla rannalla saa helposti pulittaa kuusinumeroisen summan.

Vastaava työnjohtaja, pääsuunnittelija, kvv- ja iv-työnjohtaja

Jokaisella rakennusurakassa, johon tarvitaan rakennuslupa, on oltava erikseen nimetty rakennustyön vastaava työnjohtaja eli niin kutsuttu vastaava mestari. Hän toimii talon tilaajan oikeana kätenä ja valvoo, että työmaalla noudatetaan rakentamista koskevia lakeja, säännöksiä ja määräyksiä. Vastaavan työnjohtajan tehtävä on lakisääteinen ja vaatii työnjohtajalta alan koulutusta. Koulutusvaatimukset riippuvat kunnittain, usein rakennusinsinöörin tai rakennusmestarin paperit.

Lisäksi tarvitaan kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston (kvv) rakennustyön johtaja ja kiinteistön ilmanvaihtolaitteiston (iv) rakennustyönjohtaja sekä pääsuunnittelija. Näiden tulee olla rakennuspaikkakuntasi rakennusvalvonnan hyväksymiä henkilöitä. KVV- ja IV-vastaavat johtavat kvv- sekä iv-työtä ja vastaavat ilmanvaihtolaitteiston sekä vesi- ja viemärilaitteistojen asentamisesta hyvän rakennustavan mukaisesti. Pääsuunnittelijan tehtäviin kuuluvat mm. rakennussuunnitelmien laadunvalvonta, sekä rakentamisen lähtötietojen ja suunnitelmien yhteensopivuuden varmistaminen.

Rakennuslupa

Muuttovalmiin talon rakentaminen on luvanvaraista puuhaa, eli siihen tarvitaan viranomaisen lupa – niin kutsuttu rakennuslupa. Rakennuslupaa haetaan oman rakennuspaikkaunnan rakennusvalvonnasta.

Rakennuslupaa varten tarvitaan r akennuslupapiirustukset (asemapiirros, pohja-, leikkaus- ja julkisivukuvat), jotka sisältyvät Muurametalojen muuttovalmiin talopaketin hintaan. Rakennusluvan hakeminen on talon tilaajan vastuulla, kuten myös rakennuslupamaksun suorittaminen. Lupamaksu on paikkakuntakohtainen ja sen hinta riippuu siitä, minne muuttovalmis kotisi nousee.

Maaperätutkimus

Maaperätutkimuksella mm. selvitetään tontin maaperän materiaali sekä saadaan perustamistapalausunto. Maaperätutkimuksesta saatuja tietoja käytetään maanrakennustöiden sekä talon perustusten suunnitteluun. Kun maaperän tiedot tiedetään, voidaan talon perusta rakentaa turvallisesti siten että se varmasti jaksaa kantaa talon massan.

Maaperätutkimuksen tilaaminen on asiakkaan tehtävä. Se ei ole pakollinen jokaisessa kunnassa, mutta Muurametalot suosittelee maaperätutkimuksen teettämistä lämpimästi. Mikäli olet rakentamassa uutta kotia uudelle kaava-alueelle, jossa naapurisi ovat rakennuttamassa omia kotejaan samaan aikaan, kannattaa heidän kanssa kysyä tarjouksia maaperätutkimukseen yhdessä – urakoitsijat antavat mielellään ryhmätarjouksia.

LVIS-liittymät ja -asennukset

LVIS tulee sanoista lämpö, vesi, ilma ja sähkö. Lähes jokainen meistä haluaa kotiinsa lämpöä, juoksevaa vettä, raitista ilmaa sekä sähköä. Muurametalot lämpeävät pääsääntöisesti hintaamme kuuluvalla maalämmöllä, mutta jos haluat liittää kotisi kaukolämpöverkkoon, on asiakkaan tehtävä vastata lämpöliittymän hankinnasta. Myös vesi-, viemäri- ja sähköliittymämaksut sekä liittymien tilaaminen ovat asiakkaan tehtäviä.

Viemärit, jotka sijaitsevat talon ryömintätilassa eli rossipohjassa, tulee liittää ja tarvittaessa eristää sekä kannakoida alapohjaan. Tämä on myös asiakkaan tehtävä, ja tähän talon tilaaja ja vastaava työnjohtaja saavat ohjeistuksen Muurametalojen työpääliköltä.

Maanrakennuskustannukset

Tontti tulee valmistella maanrakennustöillä valmiiksi talotoimitusta varten. Muurametalojen toimitusta varten raivatulle ja tasatulle tontille tarvitaan tiivistetty sorapatja, ja sorapatjan päälle 10cm routaeristettä. Muurametalojen talomyyjä ja työpäälikkö avustavat näissä, ja rakennustyön vastaava työnjohtaja koordinoi vaihetta yhdessä maanrakennusurakoitsijan kanssa.

Maanrakennuskustannusten tarkkaa määrää ei pysty sanomaan varmaksi etukäteen, sillä kaivuiden laajuus ja tarvittavien maa-ainesten määrä selviää lopullisesti vasta toteutusvaiheessa. Maatöiden hinta koostuu kiviaineksesta, työn osuudesta, koneiden vuokrista sekä muista tarvikkeista, kuten esimerkiksi kaivoista ja putkista. Maanrakennusvaiheen kokonaiskustannuksiin vaikuttaa myös esimerkiksi se, kuinka paljon pintamaata pitää tontilta kaivaa pois ja korvata kiviaineksilla, tai pitääkö tontilta louhia tai räjäyttää kalliota.

Rakentamisen aikainen sähkö ja vesi, sekä jätemaksut

Rakentamisen aikana timpurit tarvitsevat vettä ja sähköä rakennustyömaalla. Asiakkaan tehtävänä on järjestää vesi ja sähkö tontille, sekä vastata rakentamisen aikaisen sähkön ja veden kulutuksesta.

Rakennusjätettä syntyy rakentamisen aikana ja etenkin talotoimituspäivänä. Asiakkaan tehtävänä on toimittaa talon välittömään läheisyyteen talotoimitusta seuraavana päivänä rakennusjätettä varten roskalava sekajätettä varten, joka merkitään talokansion mukana tulevalla lajittelukyltillä. Muurametalot vastaa jätteiden lajittelusta työmaalla, ja asiakas vastaa jätteiden kuljetuksesta pois työmaalta sekä jätteen käsittely- ja lajittelumaksuista.

Muuttovalmiin talopaketin lisäksi kodin tilaajan ostoslistalle jää muutama muukin hankinta talopaketin ja tontin lisäksi. Oman budjetin suunnittelu kannattaa aloittaa juuri tontista, koska tontin vaatimukset voivat yllättäen nostaa rakennusprojektin kustannuksista, ja mahdolliset kaavamääräykset rajoittaa kodin suunnittelua.

Lisätietoa muuttovalmiin kodin rakennuttamisesta saat alta ladattavasta Muurametalojen rakentajan to-do listasta. Olemme koostaneet verkkosivuillemme kattavasti informaatiota Muurametalojen toimituksesta, ja talomyyjämme ovat aina valmiina auttamaan sinua rakentamisen kaikissa vaiheissa. Ota rohkeasti yhteyttä!

HINTALASKURI

Voit halutessasi kokeilla hintalaskuriamme, jonka avulla saat itsellesi alustavan hinta-arvion varsinaisesta talopaketista.

Miksi muurametalot?

Muurametalot tunnetaan maalämpötalona. Maalämpö on käyttökustannuksiltaa hyvin edullinen, mutta mys ympäristöystävällinen tapa toteuttaa talon lämmitys.

Meillä on pitkäaikainen kokemus maalämmön asentamisesta ja käytöstä satoihin Muurametaloihin. Maalämpö lattialämmityksellä kuuluukin vakiotoimitukseemme.

Talosi rakennetaan tehtaalla, kuivissa olosuhteissa suojassa sateelta, myrskyiltä ja tuulelta. Talotoimituspäivänä talo toimitetaan 2-5 eri palassa erikoiskuljetuksena tontille, jossa se pystytetään välittömästi. Talo nousee harjakorkeuteen ja on säältä suojassa neljässä tunnissa, heti ensimmäisenä päivänä.

Muurametalot rakennetaan lämpimän, tuulettuvan alapohjan päälle. Alapohja on ilmatiivis, sen suhteellinen kosteus ei nouse ja koneellinen ilmanvaihto pitää huolen, että radonkaasut pysyvät pois sisäilmasta.

Näin ollen Muurametalot on sekä turvallinen rakentaa, että asua. Lue lisää alapohjarakenteestamme täältä.

Kolme kuukautta ja olet kotona!

Muurametalojen talopaketit valmistuvat kolmessa kuukaudessa. Tilaa talokirja kotiisi ja tutustu talomalleihin!

Tilaa Ilmainen talokirja    Lähettämällä lomakkeen hyväksyt rekisteriselosteemme ja annat suostumuksesi tietojen tallentamiseen asiakasrekisteriimme

    Valikko