Mitä muuttovalmiin omakotitalon rakentaminen maksaa?

”Mikä on muuttovalmiin talon todellinen hinta?”

Muuttovalmiissa Muurametalossa on hyvin pitkälle kaikki se, mitä uuteen kotiin rakennuttamisen jälkeen muuttava tarvitsee. Mutta talopaketti ja tontti, jolle oma koti rakennetaan, eivät kata täysin rakentamisen kokonaiskustannuksia. Mitä omakotitalon rakentaminen maksaa kokonaisuudessaan ja mihin kaikkiin muihin kuluihin on syytä varautua, kun uutta, muuttovalmista omakotitaloa lähdetään rakennuttamaan talotehtaassa rakennetuista tilaelementeistä?

Tontti

Omakotitalon rakentaminen lähtee liikkeelle tontin hankinnasta. Tontin hankinta on asumismukavuuden näkökulmasta kaikista tärkein vaihe, sillä se määrittelee asuinympäristösi, palveluiden ja työpaikkojen etäisyydet, naapurien läheisyyden ja ikkunoista avautuvat maisemat. Jokaisella on omat mieltymyksensä ihanteellisen tontin suhteen: toinen haluaa suuren puutarhan, takapihan rajoittuvan järveen ja omaan venelaituriin, toinen taas arvostaa helppoa ylläpitoa vaativaa pientä tonttia ja kaupunkimaista miljöötä ympärillä.

Tontti voi myös sijaita kaava-alueella, joka asettaa rajoituksia talon rakentamiselle: esimerkiksi koolle, ulkoverhousmateriaalille tai -värille tai vesikaton tyypille. Tontin hankinnasta voit lukea tarkemmin täältä.

Tontin hintaan vaikuttaa moni asia (kuten paikkakunta ja sijainti paikkakunnan sisällä, markkinatilanne ja tontin koko) ja siksi tonttien hintojen haitari on hyvin suuri. Halutuilla alueilla, kasvukeskusten lähellä sijaitsevat pientalotontit voivat maksaa talopakettia enemmän, ja vastaavasti vähemmän kysytyllä alueella hyvän tontin voi saada huomattavan edullisesti. Kaupungit ja kunnat käynnistävät väilllä tarjouskampanjoita heidän hallinoimistaan tonteista houkutellakseen uusia asukkaita tai lisätäkseen alueensa rakentamista

Tontit voivat maksaa mitä vain – haitari lähtee euron tarjoustonteista päättyen reilusti yli miljoona euroa maksaviin luksustontteihin.

Viherkasvit tuovat ilmettä toilettiin

Oman rakennustiimin kokoaminen

Muuttovalmiin talopaketin yksi eduista on se, että rakennusalan ammattilaiset vastaavat omakotitalon rakentamisesta, tilaajan voidessa keskittyä muihin asioihin, kuten päivätöihin tai perhe-elämään.

Rakennusvalvonnan määräysten mukaan omakotitalon rakennusprojekissa on oltava aina rakennustyön vastaava työnjohtaja (kutsutaan myös vastaavaksi mestariksi) sekä pääsuunnittelija. Vastaava mestari on mukana hankkeessa alusta loppuun ja valvoo, että työmaalla toimitaan turvallisuusmääräysten mukaisesti ja että kaikki asennus- ja rakennusvaiheet suoritetaan rakennusluvan mukaisesti. Usein yksi henkilö voi toimia hankkeessa molemmissa rooleissa. Lisäksi työmaalle tarvitaan kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston rakennustyön johtaja (KVV-johtaja) sekä kiinteistön ilmanvaihtolaitteiston rakennustyönjohtaja (IV-johtaja).

Nyrkkisääntönä rakennustyön vastaavan työnjohtajan palkka lakisääteisten tehtävien osalta on pääkaupunkiseudulla 3000–5000 euroa, muualla Suomessa 2000–4000 euroa. Vastaavan työnjohtajan ja valvojan tehtävät yhdistettäessä kustannus lähtee 4000 eurosta ylöspäin. Pääsuunnittelijan, KVV- ja IV-johtajien palkkiot lähtevät 500 eurosta ylöspäin.

Maatyöt

Tontin maanrakennustyöt koostuvat useasta palasesta, jotka valmistelevat tontista mukavan paikan rakentaa että asua. Omakotitalon maatyöt koostuvat mm. seuraavista asioista:

  • Tontin muokkaamista (kaivuutyöt, raivaaminen, louhinta, mahdolliset räjäytystyöt sekä maamassan pois kuljettaminen, täyttötyöt sekä tasoittaminen)
  • Kiinteistön liittymien asentaminen (sähkö, vesi, viemäri, valokuitu ja kaapeli-tv)
  • Ajoliittymä kadulle ja tontille tulevan ajotien rakentaminen
  • Rakennuksen ulkopuoliset lämpö-, vesi-, ilmastointi- ja sähkötyöt
  • Tarvittaessa paalutus sekä radon-putkitus

Maatyöt on talon rakentamisen vaiheista kaikista hankalin budjetoida, koska maaperä voi pienelläkin tontilla vaihdella laidasta laitaan, eikä maan alta löytyvästä maa-aineksesta voi olla täyttä varmuutta ennen kuin lapio on lyöty maahan. Tapauskohtaisesti muuttovalmiin omakotitalon maatyöt voivat kustantaa 10 000 eurosta aina 60 000 euroon asti – joskus sen ylikin.

Tontin maaperään ja tarvittaviin maatöihin voi kuitenkin varautua tekemällä maaperätutkimuksen, joka kustantaa yleensä noin 1000 euroa.

Muuttovalmiin Muurametalon maatöitä kilpailuttaessa kannattaa pyytää vähintään tarjous talon pohjien kaivuutöistä, maa-aineksista, viemäreistä, salaojista, routaeristykset sekä kaapelit pihavaloille. Jos suunnitelmissa on myös autokatos tai muita piharakennuksia, kannattaa niille tehdä pohjien kaivuutyöt samalla.

Rakennusluvan hankkiminen

Rakentaminen on luvanvaraista toimintaa, joten uuden omakotitalon rakennuttajan on haettava rakennuslupaa rakennuspaikkakuntansa rakennusvalvonnasta. Omakotitalon kustannuksia laskiessa ja ennen rakentamisen aloittamista kannattaa ottaa huomioon, että rakennusluvan hakeminen vie noin 1-2 kuukautta riippuen rakennuspaikkakunnasta.

Rakennusluvan hakemista varten tarvittavat rakennuslupapiirustukset (asemapiirros, pohja-, leikkaus- ja julkisivukuvat), rakennesuunnitelmat sekä LVIS -suunnitelmat (pl. mahdollinen pintavesisuunnitelma) kuuluvat Muurametalojen toimitussisältöön, eikä niitä omakotitalon rakentajan tarvitse maksaa erikseen. Lupahakemukseen tarvittavista liitteistä sen sijaan esimerkiksi selvitys naapureiden kuulemisesta ja kiinteistörekisteriote tilaajan tulee hankkia itse.

Rakennusluvan hinnoittelu riippuu rakennuspaikkakunnasta, mutta 1000 euroa kannattaa varata rakennusluvan maksamiseen.

Rakentamisen aikainen sähkön- ja vedenkulutus

Rakentamiseen käytettävät sähkölaitteet tarvitsevat jostain virtaa, jotta talosi valmistuisi. Rakennusaikainen sähkö toteutetaan yleensä valitsemalla kahdesta tavasta: sähköliittymä voidaan tehdä heti valmiiksi tonttikeskukseen tai voidaan asentaa tilapäinen työmaakeskus rakentamisen ajaksi.

Omakotitaloa rakennettaessa rakentamisen aikaisen veden tarve ei ole suuri, joten sille ei tarvita erillistä viemäröintiä. Muuttovalmiista omakotitaloa rakennettaessa urakoitsija tilaa rakentamisen aikaisen veden toimittajalta rakennuspaikalle, ja asiakas maksaa vedestä toteutuneen kulutuksen mukaan.

Muurametalojen kohteissa rakentamisen aikaisen sähkön ja veden kustannukset ovat usein 300-400 euron välillä.

Viemäri- ja sähköliittymät

Kaavoitetulla rakennuspaikalla uuten omakotitaloon tarvitaan sähköliittymä, sekä paikalliselle vesijakelijalle tulee maksaa veden liittymismaksu ja jätevesiliittymän maksu. Nämäkin ovat rakennuspaikkakuntariippuvaisia maksuja, joiden suuruus riippuu myös rakennettavan talon koosta. Myös tietoliikenneverkkoon on hyvä liittyä jotta taloon tulisi internet-laajakaista sekä kaapeli-tv.

Haja-asutusalueilla omakotitalon vesihuollosta kannattaa keskustella myös paikallisen vesiosuuskunnan kanssa, että kunnallisen toimijan kanssa. Myös oman puhdistusjärjestelmän hankintaa sekä porakaivon asentamista talousvedelle kannattaa harkita. Sähköliittymästä ja kiinteästä tietoverkkoyhteydestä voi tulla huomattavasti kalliimmat kuin kaavoitetulla alueella rakennettaessa, mutta edullisempi tontti yleensä kompensoi tilannetta. Kiinteän tietoverkon sijaan kannattaa harkita myös langatonta liittymää sekä television katselua sateliitin kautta.

Kodin jätevedet (keittiö-, pesu- ja WC-vedet) tulee käsitellä lakien ja asetusten mukaisella tavalla. Ympäristönsuojelulaissa kielletään pohjavesien likaaminen ja lisäksi siinä määrätään talousjätevesien käsittelypakko. Omakotitalon rakentajat voivat kuitenkin valita jäteveden puhdistusjärjestelmänsä vapaasti useista eri vaihtoehdoista sillä ehdolla, että valittu järjestelmä toimii omalla tontilla ja täyttää asetukset.

Rakentamisen aikaiset muut kustannukset

Rakentamisen aikana tontilla tarvitaan erilaisia henkilönostimia, telineitä ja suojamateriaaleja. Lisäksi lämmönlähteen asentaminen, rakennusaikainen siivous sekä tontille lähetettävien materiaalien (eristevillat, sisustusmateriaalit yms.) kuittaaminen vastaanotetuksi sekä suojaaminen kaikki ovat asioita jotka keventävät talon tilaajan kukkaroa, mikäli näitä ei ole sisällytetty esimerkiksi talotoimittajan toimitussisältöön.

Muurametalojen muuttovalmiiseen toimitukseen sisältyy aina talon pystytykseen ja rakentamiseen kuuluvat telineet ja nostokalusto, asiakkaan ei tarvitse olla tontilla vastaanottamassa lähetyksiä tai suojaamassa toimituksia, vaan Muurametalot vastaa näistä työvaiheista.

Rakentamisen jälkeiset kustannukset

Rakentaessa syntyy väistämättä roskaa ja jätettä, ja tämä tontilla syntynyt rakennusjäte tulee toimittaa kaatopaikalle. Hyvä keino on vuokrata jätelava ja sille toimitukset tyhjänä tontille, että täynnä jätettä kaatopaikalle. Näihin kustannuksiin on hyvä budjetoida 500 euroa.

Pihan suunnitteluun kannattaa panostaa jo alkuvaiheessa. Pihan rakentamisen kustannukset jäävät maltillisemmiksi, kun pihaa rakennetaan yhtä aikaa talon kanssa. Pihan rakentamisessa vain taivaas (ja budjetti) ovat rajana , mutta pihan muotoilu ja täytöt, ajoliittymän päällystäminen, mullat ja nurmikon istuttaminen ovat lähes jokaisen rakentajan mielessä. Näihin on hyvä varata 5-10 000 euroa.

Lisäksi pohjamaalattu, muuttovalmis talo tarvitsee ulkopuolisen pintamaalauksen, jotta talo saa tilaajiensa toiveen mukaisen värin. Se kustantaa talon koosta riippuen suunnilleen (500itse)-2000 ulkopuolisen tekemänä euroa.

On hyvä idea budjetoida myös mahdollisten uusien huonekalujen ostaminen. Minkä verran on mahdollista hyödyntää jo olemassa olevia huonekaluja, ja minkä verran halutaan ostaa uusia? Tapauskohtaisesti tämä voi tarkoittaa jopa plussamerkkiä budjettilaskelmiin, jos muutetaan isommasta asunnosta pienempään ja huonekaluja myydään pois muuton alta. Vastavuoroisesti jos ostetaan täysin uudet huonekalut, kustannukset voivat kasvaa isoiksikin.

Viimeisenä menoeränä tulee itse muuttaminen ja sen kustannukset. Muuton voi hoitaa itse, talkoohenkisenä reippailuna ystävien kanssa tai ostaa muuttamisen palveluna alan yritykseltä. Kustannusten suuruusluokka riippuu luonnollisesti sekä muutettavan tavaran määrästä, välimatkasta vanhan ja uuden kodin välillä, sekä muuttolaatikoiden ja ajoneuvojen vuokrasta. Riippuen muuttotavasta, tähän kannattaa varata muutamasta kympistä (pakettiauton vuokraus ja pienet talkooeväät) noin tuhanteen euroon (muuttoauto ja kaksi muuttamisen ammattilaista).

Esimerkkilaskelma muuttovalmiin Muurametalon rakentamisen kokonaiskustannuksista

Esimerkkilaskelmassa on käytetty Kanerva talomallia, joka pitää sisällään maalämmön. Perushinta talomallille on 187 000€ toimituskulut 4700€. Lisävalintoja laskelmaan on huomioitu 8000€:lla

TALOPAKETTI
Talopaketin hinta187 000 €
Toimituskulut4700 €
Lisävalinnat8000 €
TONTIN HANKINTA
Tontti50 000 €
Lohkomiskustannus1000 €
Kaupan vahvistajan maksu120 €
Varainsiirtovero (5%)2040 €
Lainhuudatus Maanmittauslaitokselle150 €
Notaritaattitoimeksianto1000 €
Valvonta ja Viranomaismaksut
Valvonta ja työn johtajat
Vastaava työnjohtaja4000 €
Pääsuunnittelija1000 €
KVV-vastaava työnjohtaja500 €
IV-vastaava työnjohtaja500 €
Rakennuslupamaksu
Rakennuslupamaksu2500 €
Talopakettitoimitusta edeltävät työt ja kustannukset
Maaperätutkimus
Maaperätutkimus1000 €
Maanrakennustyöt (perustyöt)
Tontin raivaus + kaivuutyöt5000 €
Maa-aineksen ajo + jätteenkäsittely6000 €
Tontin täyttö7000 €
Salaoja- ja sadevesijärjestelmät3500 €
Eristeet ja niiden asennus4500 €
Maanrakennustyöt (mahdolliset yllätykset)5000 €
Louhinta, räjäytykset ja kanaalit (200 m3)3400 €
Sähköliittymä
Tonttikeskus asennettuna800 €
Liittymisjohto680 €
Mittalaitteisto55 €
Liittymä ja asennus2000 €
Vesiliittymä
Liittymismaksu vesi4000 €
Liittymismaksu jätevesi4000 €
Liittymismaksu hulevesi600 €
Asennukset250 €
Rakentamisen aikaiset kustannukset
Vesi150 €
Sähkö250 €
Jätelavan ajo500 €
Jätteen käsittely500 €
Talotoimituksen ulkopuoliset työt1800 €
Rakentamisen jälkeiset kustannukset
Rakentamisen jälkeen
Sokkelin pinnoitus250 €
Rakennussiivous ja roskien poisto500 €
Terassien teko2000 €
Pihatyöt3540 €
Lisärakennukset- €
Pihatyöt
Murske, sora ja multa3100 €
Asennus ja koneet4000 €
Kivetykset ja laatoitukset (50€/m2)5000 €
Nurmikko140 €
HANKEBUDJETTI
Arvio (ilman piha töitä ja yllätyksiä) vuokratontilla256 885€
pihojen viimeistely16380€
Tonttikulut (osto tontti)54310€

Hintalaskuri

Voit kokeilla myös hintalaskuriamme, jossa MuurametaloBot laskee sinulle alustavan hinta-arvion valitsemastasi talopaketista.

Muuttovalmiin talopaketin rakentajan hankebudjetti

Kiinnostaako suuntaa antava Excel-taulukko Muuttovalmiin Muurametalon rakentajan hankebudjetista. Lataa Excel tästä ja laske tarkemmatkin kulut prosessin kulusta!

Esimerkkilaskelma muuttovalmiin Muurametalon rakentamisen kokonaiskustannuksista

TALOPAKETTI
Talopaketin hinta187 000 €
Toimituskulut4700 €
Lisävalinnat8000 €
TONTIN HANKINTA
Tontti50 000 €
Lohkomiskustannus1000 €
Kaupan vahvistajan maksu120 €
Varainsiirtovero (5%)2040 €
Lainhuudatus Maanmittauslaitokselle150 €
Notaritaattitoimeksianto1000 €
Valvonta ja Viranomaismaksut
Valvonta ja työn johtajat
Vastaava työnjohtaja4000 €
Pääsuunnittelija1000 €
KVV-vastaava työnjohtaja500 €
IV-vastaava työnjohtaja500 €
Rakennuslupamaksu
Rakennuslupamaksu2500 €
Talopakettitoimitusta edeltävät työt ja kustannukset
Maaperätutkimus
Maaperätutkimus1000 €
Maanrakennustyöt (perustyöt)
Tontin raivaus + kaivuutyöt5000 €
Maa-aineksen ajo + jätteenkäsittely6000 €
Tontin täyttö7000 €
Salaoja- ja sadevesijärjestelmät3500 €
Eristeet ja niiden asennus4500 €
Maanrakennustyöt (mahdolliset yllätykset)5000 €
Louhinta, räjäytykset ja kanaalit (200 m3)3400 €
Sähköliittymä
Tonttikeskus asennettuna800 €
Liittymisjohto680 €
Mittalaitteisto55 €
Liittymä ja asennus2000 €
Vesiliittymä
Liittymismaksu vesi4000 €
Liittymismaksu jätevesi4000 €
Liittymismaksu hulevesi600 €
Asennukset250 €
Rakentamisen aikaiset kustannukset
Vesi150 €
Sähkö250 €
Jätelavan ajo500 €
Jätteen käsittely500 €
Talotoimituksen ulkopuoliset työt1800 €
Rakentamisen jälkeiset kustannukset
Rakentamisen jälkeen
Sokkelin pinnoitus250 €
Rakennussiivous ja roskien poisto500 €
Terassien teko2000 €
Pihatyöt3540 €
Lisärakennukset- €
Pihatyöt
Murske, sora ja multa3100 €
Asennus ja koneet4000 €
Kivetykset ja laatoitukset (50€/m2)5000 €
Nurmikko140 €
HANKEBUDJETTI
Arvio (ilman piha töitä ja yllätyksiä) vuokratontilla256 885€
pihojen viimeistely16380€
Tonttikulut (osto tontti)54310€

Hintalaskuri

Voit kokeilla myös hintalaskuriamme, jossa MuurametaloBot laskee sinulle alustavan hinta-arvion valitsemastasi talopaketista.

Yhteenveto

Talopaketin ja tontin lisäksi rakentamisen kustannukset koostuvat useasta eri palikasta, jotta tontista ja talosta saisi kodilta tuntuvan paikan. Hyvällä budjetoinnilla, suunnittelulla ja terveellä järjellä pääsee pitkälle eikä oman kodin rakentamisen onnistumisesta kannata olla huolissaan.

Alueesi myyjä auttaa mielellään kokonaiskustannusten hahmottamisessa ja varmistaa sen, että taloprojektisi menee alusta loppuun kivuttomasti läpi tontin hankinnasta aina postilaatikon pystyttämiseen.

Asiakastarinat

Tyylikäs muuttovalmis talopaketti asiakkaan omilla valinnoilla

Jussin ja Leenan omakotihaaveet toteutuivat järven rannalle

Muuttovalmiin olohuone2

Muuttovalmiin talon rakentaminen nuorelle parille kolmessa kuukaudessa

Omakotitalo nelihenkiselle perheelle

Muuttovalmis talopaketti tuttuun naapurustoon

Omakotitalo maaseudun rauhassa Pirkanmaan laitamilla

Kokemuksia talopaketin rakentamisesta toiselle paikkakunnalle

Pieni talopaketti lapsiperheelle

Omakotitalo pienelle tontille

”Ainolanranta-100 talomallin pohja ja myyjä vakuuttivat”

1,5-kerroksen Kotiranta-talopaketti perheelle

Muuttovalmis talo nuorelle perheelle kolmessa kuukaudessa

Olohuone, Muurametalot

Lampisten uusi koti on täynnä valoa ja tilaa

Talpaketit korkealla sisäkatolla

Kolmen lapsen perheen ensimmäinen omakotitalo

Hyvien kokemuksien myötä toista kertaa rakentamaan

”Muurametalot oli budjettivarma ratkaisu”

Muuttovalmis talo Lappajärvelle

talopaketti-terassi-kanerva-D

Valmistaloprojekti, jossa ”kaikki meni paremmin kuin odotettiin”

keittio-perheelle-pohjaratkaisu-artikkelikuva

Sypressissä on perheellä tilaa kasvaa

Talopaketti perheelle

Kokemuksia talopaketin rakentamisesta

”Toimitusaika ja kokonaispaketti hintoineen osui juuri kohdilleen. Talomalliksi valikoitui huoneistoalaltaan 96 neliöinen Kanerva”

talopaketit, kokemuksia rakentamisesta

”Rakentaminen meni sovitun mukaisesti”

Mitä talon purkamisessa pitää ottaa huomioon? Miten uusi talo rakennetaan puretun talon tilalle? Tutustu asiakastarinaan ja poimi vinkit oman rakennusprojektisi suunnittelun tueksi.

Kokemuksia_talopaketeista

”Selkeä ja helppo projekti”

Tutustu asiakastarinan kautta, miten talon rakentaminen etenee vaihe vaiheelta.

Muuttovalmis talopaketti

”Erinomainen valinta ensimmäiseksi omaksi kodiksi”

Sami ja Taija rakensivat ensiasunnokseen Muurametalojen valmistalon.

talopaketit, kokemuksia

”Kustannukset ja muuttopäivä oli tiedossa heti alusta asti”

Kokemuksia avaimet käteen -periaatteella toteutetusta Muurametalosta

”Tämä oli lapsiperheelle helppo ja nopea tapa rakentaa uusi talo”

”Tämä oli lapsiperheelle helppo ja nopea tapa rakentaa uusi talo”

”Muurametalojen edistyksellinen alapohjaratkaisu vakuutti”

”Minulle oli tärkeää, että talo rakennetaan kuivissa tehdasolosuhteissa”

”Minulle oli tärkeää, että talo rakennetaan kuivissa tehdasolosuhteissa”

Mitä tapahtuu ennen rakentamista?

Valmistaloa rakennettaessa asiakkaan tehtävät painottuvat varsinaista rakentamista edeltävään aikaan. Kysyimme rakentajapariskunnalta, minkälaisia asioita tässä vaiheessa rakennusprojektia on tullut eteen ja minkälaisia vinkkejä ja ohjeita antaisitte muille rakentamisesta kiinnostuneille henkilöille.

Kiireinen yrittäjäpariskunta toteutti talohaaveensa Muurametalojen kanssa

9-vuotta Muurametalossa

9 vuotta Muurametalossa

Pynnösten talo Säynätsalossa.

Alasen perheen unelmien koti

Alasen perhe rakensi unelmiensa talon

Anu Kujalan mielestä valmistalon rakentaminen on helppoa ja vaivatonta

Anu Kujala oli seuraamassa talon pystytystä. Tutustu Anun mietteisiin talon rakentamisesta.

Talopaketti, kokemuksia

Paras ratkaisu juuri minulle!

Markku Kärppä, Sipoo

Eläkekoti perintötontille

Matti ja Maria Koskinen, Espoo

Nuoren parin haave toteutui!

Roosan ja Tomin talo, Laukaa

Asiakastarina - Sepposet

Juuri meille räätälöity koti!

Inga ja Hannu Sepponen

Asiakastarina - Rannat

Vuorela – talo Vantaa – VIDEO

Pia ja Martin Rannan talo, Vantaa

Asiakastarina Mäntyniemi

Mäntyniemi M-161 -Lappeenranta

Lappeenrannassa asustava Hanna ja Antti Hyvärisen perhe rakensi jo toisen Muurametalonsa kasvavan perheensä tarpeisiin.