Muurametalot - Suunnittelu

Rakennusluvan hakeminen

Uusien rakennusten rakentamiseen tarvitaan aina rakennuslupa. Myös suuremmat toimenpiteet kuten esimerkiksi peruskorjaukset tai uudisrakentamiseen verrattavissa olevat korjaukset vaativat rakennusluvan.

Lupaprosessiin on hyvä varata riittävästi aikaa. Mitä paremmin hakemus on täytetty, sitä nopeammin rakennusvalvontaviranomainen pystyy rakennusluvan käsittelemään.

Rakennuslupa-asiat hoidetaan pääasiallisesti paikallisten rakennusviranomaisten kanssa ja tarkemmin sanottuna kunnan rakennusvalvontaviranomainen kanssa, joka käsittelee ja myöntää rakennuslupia. Rakennusluvat käsitellään nykyään pääsääntöisesti sähköisesti, mikä helpottaa hakemusprosessia. Rakennusluvasta peritään kunnan määrittämä taksa lupapäätöksen yhteydessä.

Monessa kunnassa voikin siis jo hakea rakennusluvan sähköisesti Lupapisteen kautta (www.lupapiste.fi), jonne voi rekisteröityä ilmaiseksi. Lupapisteessä rakennuslupahakemuksen pystyy avata ja täyttämään sekä jättämään itse, mutta on kuitenkin suositeltavaa jättää se pääsuunnittelijan tehtäväksi.

Muurametalojen toimitussisällössä varsinaisen rakennusluvan hakeminen ja rakennuslupamaksun suorittaminen ovat tilaajan vastuulla, jonka vuoksi olemme koonneet tähän artikkeliin muutaman tärkeän asian, mitä on muistettava rakennusluvan hakemisprosessissa. Alue-edustajamme ovat kuitenkin tarvittaessa tukena rakennuslupahakemuksen kanssa.

Tarvittavat dokumentit

Ennen kuin lähdetään hakemaan rakennuslupaa, voidaan kunnasta riippuen vaatia taloluonnosten esittelyä rakennusvalvonnassa. Joissakin kunnissa on mahdollista myös varata ennakko-ohjausaika rakennusvalvonnassa, jossa voidaan käydä suunnitelmia läpi. Pääkaupunkiseudulla kohteen esittely on hyvä tehdä heti luonnosten valmistumisen jälkeen. Tällöin saadaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa rakennusviranomaisen kanta otettua huomioon.  Pääkaupunkiseudulla täytyy myös pääsuunnittelijan varata aika lupakäsittelijältä kohteen esittelyä varten. Esittelyssä rakennusviranomainen kertoo suunnitelmiin mahdollisesti tarvittavat lisäykset ja muutokset. Joissain kunnissa kuvien esittely onnistuu sähköisesti Lupapisteen kautta.

Tilaajalla on muutamia hakemukseen vaadittavia dokumentteja.

Rakennuslupaan vaadittavat piirustukset ja dokumentit:

 • asemapiirros
 • pohjapiirrokset
 • leikkaus
 • julkisivut
 • energiaselvitys ja -todistus

Näistä Muurametalojen tilaajan ei tarvitse olla huolissaan, koska rakennuslupapiirustukset kuuluvat vakiotoimitukseen, eikä niistä peritä lisähintaa. Samoin myös ilmatiiveysmittaus, energiaselvitys (joka sisältää energiatodistuksen ja E-lukulaskelman), perustussuunnitelmat Muurametalojen vakioperustuksille ja LVIS-suunnitelmat (pois lukien pintavesisuunnitelma) kuuluvat toimitussisältöömme. Rakennuslupaa varten tarvittavien dokumenttien tekeminen vaatikin yleensä aina ammattilaisen apua.

talopaketit

Muut dokumentit

Rakennuslupaan vaadittavat dokumentit saattavat hieman vaihdella riippuen kunnasta, joten onkin syytä selvittää tarkkaan mitä kaikkia selvityksiä vaaditaan rakennusluvan saamiseen rakennuspaikkakunnalla.

Muita mahdollisesti tarvittavia dokumentteja:

 • hulevesisuunnitelma
 • kerrosalalaskelma
 • keskikorkeuslaskelma
 • yhteneväisyysjulkisivu
 • aitapiirros

Edellä mainittujen lisäksi voidaan vaatia joitakin liitteitä paikkakunnasta riippuen. Näitä liitteitä voivat olla esimerkiksi:

 • rakennuslupakartat
 • todistus tontin hallintaoikeudesta mm. lainhuuto tai kauppakirjakopio
 • valtakirja, jos tontin kaikki omistajat eivät ole hakijoina
 • liitoskohtalausunto tai haja-asutusalueella kiinteistön vesi- ja jätevesiselvitys
 • pohjatutkimus tai perustamistapalausunto
 • ääneneristysselvitys, jos tontti sijaitsee esim. lento, tie- tai raideliikennemelualueella
 • ennakkoneuvottelumuistio ja/tai hankeselvitys, mikäli lupakäsittelijä tätä pyytää
 • asbesti- ja haitta-ainekartoitus haettaessa purkulupaa
 • tarvittaessa valokuvia naapurirakennuksista ja purettavasta rakennuksesta

Kun tarvittavat dokumentit on saatu hankittua, toimitetaan ne paikallisille rakennusviranomaisille. Lupakäsittely kestää viranomaisella kunnasta riippuen keskimäärin noin 6-18 viikkoa.

Naapurien kuuleminen

Rakennuslupahakemuksesta on myös ilmoitettava tuleville naapureille. Tämä ei kuitenkaan ole välttämätöntä, mikäli ilmoittaminen naapurille on sijainnin tai kaavan sisällön kannalta selvästi tarpeetonta. Rakennuslupaviranomaiset pyytävät itse tarvittaessa viranomaislausuntoja eri tahoilta.

Milloin rakentamisen saa aloittaa?

Kun hakemuksen kaikki tarvittavat kohdat on täytetty ja siihen tarvittavat liitteet lisätty, voidaan hakemus jättää käsiteltäväksi. Rakentamisen saa aloittaa rakennusluvan myöntämisen ja lupapäätöksen valitusajan (kaksi viikkoa) umpeen kulumisen jälkeen.

Muista hakea rakennuslupaa ajoissa!

Rakennetaan yhdessä sinulle sopiva kokonaisuus!

Alue-edustajamme auttavat sinua kokonaisuuden rakentamisessa. Tapaamisen jälkeen sinulla on tiedossa tarkka hinta talopaketille sekä budjettilaskelma koko rakennusprojektille. Jätä yhteydenottopyyntö, niin olemme sinuun yhteydessä.

Tilaa ilmainen talokirja