rakentamisen kustannukset on otettava huomioon jo taloa suunniteltaessa