Vastaavan työnjohtajan hankinta

Vastaava työnjohtaja toimii talon rakennuttajan oikeana kätenä koko rakennusprojektin ajan. Rakennuttajan ei välttämättä itse tarvitse rakentamisesta hirveästi ymmärtää, kun käytössä on luotetteva vastaava työnjohtaja

Vastaava työnjohtaja

Jokaisella työmaalla, jolla vaaditaan rakennuslupa tai muu viranomaisen toimesta vaadittava valvonta, on oltava rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymä vastaava työnjohtaja eli vastaava mestari. Edellä mainitun kaltaisella työmaalla, ei saa aloittaa rakennustöitä ilman hyväksyttyä vastaavaa työnjohtajaa. Kunnan rakennusvalvontaviranomaiset hyväksyvät vastaavan työnjohtajan, jonka on oltava kokemukseltaan ja koulutukseltaan tehtävään soveltuva. Vastaavan mestarin hankinta ei kuitenkaan ole vain lakisääteinen nimeäminen, vaan hän toimii rakentajan tukena ja kantaa rakennushankkeesta erityisen vastuun.

Vastaavan työnjohtajan tehtävät

Vastaavan mestarin tehtävistä ja vastuista voi olla joskus epäselvyyksiä. Vastaavan mestarin pääasiallisena vastuuna on valvoa, että työmaalla noudatetaan lakeja, määräyksiä ja hyvää rakennustapaa. Rakentamisen on siis noudattava erilaisia määräyksiä ja säännöksiä sekä seurattava myönnettyä rakennuslupaa.

Tehtävä onkin lakisääteinen, jonka takia vastaavan mestarin pitää täyttää tietyt vaatimukset koulutukseltaan kokemukseltaan. Nämä vaatimukset voivat hieman vaihdella paikkakuntakohtaisesti. Vastaavan työnjohtaja huolehtii myös siitä, että rakennustyön aloittamisesta ilmoitetaan rakennusvalvontaviranomaiselle sekä rakennustyön tarkastusasiakirjan pitämisestä ajan tasalla. Vastaavan työnjohtajan kanssa on myös tehtävä kirjallinen sopimus siitä, mitä hänen tehtäviinsä todellisuudessa kuuluu. Artikkelin lopusta löydät vielä kootusti vastaavan työnjohtajan vastuut.

Vastaavan työnjohtajan valinta

Vastaavaan mestarin valinta kannattaa tehdä huolellisesti. Vastaavalta työnjohtajalta itseltään kannattaa pyytää muita suosituksia ja lisätietoja aikaisemmista projekteista. Valintaan vaikuttavat tietysti myös hinta, joka riippuu hyvin paljon varsinaisesta projektin laajuudesta. On myös hyvä varmistua, että vastaavan työnjohtajan aikataulut antavat myöden laadukkaalle projektin valvonnalle. On myös kannattavaa kysyä suosituksia tuttavilta tai muilta rakennuttajilta. Omakotitalotyömaalla vastaava työnjohtaja voi toimia myös pääsuunnittelijana, joten mikäli haluat vastaavan mestarin hoitavan myös sen tehtävän, kannattaa selvittää riittääkö ehdokkaan pätevyys myös pääsuunnittelijan tehtävään.

Missä vaiheessa vastaavaa työnjohtajaa tarvitaan?

Vastaava työnjohtaja voi olla mukana jo rakennusprojektin alkumetreiltä saakka, esimerkiksi jo suunnitteluvaiheessa. Mikäli työnjohtaja on projektissa mukana jo alkuvaiheessa, pystyy hän paremmin toteuttamaan työtään ja valvomaan projektin todellista kulkua. Vastaavan työnjohtajan hankintaa ei siis välttämättä kannata jättää aivan viime tinkaan.

Vastaavan mestarin tehtävät ja vastuut alkavat heti sen jälkeen, kun hänet on nimetty tai ilmoitus vastaavana toimisesta on jätetty, ja päättyvät loppukatselmukseen.

Vastaavan mestarin tehtävät

  1. Rakentamisen aloittamisen ilmoittaminen rakennusvalvontaviranomaisille.
  2. Valvoo rakennustyön noudattavan rakentamista koskevia määräyksiä sekä toteutuvan myönnetyn luvan mukaisesti
  3. Asianmukainen puuttuminen, mikäli rakennustyön aikana havaitaan puutteita tai virheitä
  4. Luvassa määrätyt katselmukset pyydetään riittävän ajoissa. Suoritetaan aloituskokouksessa tai muutoin määrätyt tarkastukset ja toimenpiteet niihin kuuluvissa työvaiheissa.
  5. Työmaalta löytyy hyväksytyt piirustukset ja tarkastuskirjat sekä mahdolliset testaustulokset ja muut vaadittavat asiakirjat

RAKENNETAAN YHDESSÄ SINULLE SOPIVA KOKONAISUUS!

Alue-edustajamme auttavat sinua kokonaisuuden rakentamisessa. Tapaamisen jälkeen sinulla on tiedossa tarkka hinta talopaketille sekä budjettilaskelma koko rakennusprojektille. Jätä yhteydenottopyyntö, niin olemme sinuun yhteydessä.

Tilaa talokirja