Muurametalot Oy

Muurametalot Oy är en finländsk husfabrik som specialiserat sig på färdiga hem. Muurametalots fabrik ligger i Karunki, Torneå, i Norra Finland där det bästa tätfibriga virket växer. I husen återspeglas yrkesmänniskornas hantverk och ett ärligt arbete som inte ger avkall på kvaliteten. Muurametalots huvudkontor ligger i Jyväskylä.

Stränga kvalitetskrav på husen

Färdighusen byggs i separata produktionslokaler i Karunki. Den industriella tillverkningen sker under ständig kvalitetsövervakning, i torra och varma förhållanden inomhus, utan de skadliga verkningar som årstiderna och väderlek medför. Vår produktionsteknik, som utvecklats genom en gedigen erfarenhet, samt fungerande planlösningar och stadiga konstruktioner garanterar att våra kunder får ett högklassigt, finländskt hem. Vi utnyttjar också energieffektiva lösningar i stor grad i våra husmodeller.

Färdighus är högklassiga hem

Kvaliteten styr Muurametalots samtliga verksamhet inom alla områden. Alla våra anställda från huskonstruktör till montör har åtagit sig att genomföra vårt kvalitetsprogram i sitt arbete. Varje anställd på Muurametalot är en expert inom sin bransch och alla arbetar effektivt och bär sitt ansvar, för att kundens serviceupplevelse ska vara så lyckad som möjligt. Baserat på kundresponsen har vi lyckats väl – men vi vill ändå fortsätta att utvecklas.

Kundnöjdheten följs upp i undersökningar

Vi följer upp våra kunders önskemål genom olika undersökningar och enkäter. Vi vill veta var vi lyckats och var vi måste utvecklas. I RTS Oy:s Egnahemsundersökning 2012/2013 följdes kundernas nöjdhet upp under tre års tid avseende husfabrik, husförsäljare och husleverans. Muurametalot hade de nöjdaste kunderna när man granskade nöjdheten avseende husfabriken och husleveransen. Nöjdheten med våra husförsäljare låg också rejält över medelvärdet; 2012 var de mycket nöjdas och relativt nöjdas andel hela 98 %. Vi utvecklar ständigt vår verksamhet utifrån responsen. En nöjd kund är vår bästa lön.

Meny