Genomförande av ditt hus

talopaketin rakentaminen talotehtaassa

Modulkonstruktion

Modulkonstruktionen innebär att vi bygger huset på fabriken i idealiska förhållanden inomhus. Detta garanterar effektivitet, kvalitet och snabbhet. Skador från väder undviks, liksom de risker som uppstår när man bygger på plats eller reser traditionella småelementhus.

talopaketti, pystytys

Montering

De färdiga modulerna transporteras till byggplatsen med specialtransport, det vill säga ditt hus kommer i 2–4 bitar till tomten. Modulerna byggs ihop med urmakarnoggrannhet och taket byggs ovanpå. Därefter fortsätter vi på olika sätt beroende på om du köpt en inflyttningsfärdig leverans eller en leverans som är färdig utan inredning.

talopaketin toteutus

Inflyttningsklart

Om du har valt en inflyttningsklar husleverans gör vi även alla inredningsarbeten med de ytmaterial du valt: golv, tvättrum, väggar. Vi fäster wc-stolar och tvättfat. Vi installerar ventilationsventiler och slutför elinstallationerna.

Ditt hus byggs skyddat för väder och vind på fabriken och levereras till tomten och monteras på grundläggningen som moduler

Ring Muurametalots expert

Boka in experten för ett planeringsbesök utan att förbinda dig. Berätta om dina husönskemål och du märker hur din dröm om ett hem konkretiseras när du talar med vår expert.

Beställ vår gratis husbok


    muuttovalmiit talopaketit, talokirja