Projektipäällikko - Muurametalot
Vi bygger ert hem

Arbetschef

Det skönt att veta för kunden att en och samma person är ansvarig under hela byggtiden som man kan vända sig till, Muurametalots arbetschef. Denna person sköter på ett kompetent sätt alla frågor som dyker upp: ger råd, håller husbyggaren uppdaterad, deltar i överlämningen av objektet och deltar i handledningen vid inflyttning.

När kunden har en fråga om husprojektet, svarar den bekanta arbetschefen.

Kundens uppgifter i ett inflyttningsklart hus:

  • Skaffa tomt
  • Grävarbete och grusfyllning
  • Produkter som installeras i marken (bland annat dräneringsrör, tjälskydd, vatten- och avloppsrör till och från byggnaden samt elkablar) utom borrning av jordvärmebrunn, som sköts av Muurametalot.
  • Myndighetstillstånd och tillhörande övervakningspersonal
  • Ombesörja att byggavfallet kommer till avstjälpningsplatsen
  • El- och vattenavgifter samt försäkring av fastigheten under byggtiden
  • Inflyttningsstädning
  • Utvändig täckmålning av huset
  • Gårdsarbeten