Kestäviä ratkaisuja Muurametaloilta

Hållbara lösningar

Muurametalot är känt som ett ”jordvärmehus”. Vi har en lång erfarenhet av att installera och använda jordvärme i hundratals Muurametalo-hus.

Vi rekommenderar varmt användningen av detta ekologiska och energieffektiva uppvärmningssätt och vi erbjuder tillhörande produkter och tjänster förmånligt.

Gratis värme pumpas upp ur marken

Jordvärmepumpens funktionsprincip är bekant från kylskåp, med den skillnaden att pumpen i stället för kyla pumpar värme. I marken installeras ett långt rörsystem, antingen genom att borra ett djupt hål i berget eller installera rörsystemet horisontalt i marken på tomten – eller i ett vattendrag, om ett sådant finns nära.

Jordvärmen har överlägsna fördelar

Muurametalo-husen är kända som ”jordvärmehus”, eftersom så många av våra kunder under årens lopp har valt jordvärme. Vi har utmärkt beredskap att bygga ekologisk jordvärme för ditt hus, naturligtvis som en nyckelfärdig tjänst. Jordvärmen ger invånarna självständighet i uppvärmningsfrågor samt märkbara kostnadsbesparingar, som du får uppleva som minskade energiräkningar för ditt hem. ”Moder Jord” uppbär inget pris för energi, hon fakturerar inte heller några överföringsavgifter eller energiskatt, hon bara ger ditt hem värme.

Många ytterligare fördelar

Med tanke på miljön är jordvärme en mycket vänlig lösning. Energi går endast åt till att flytta värme ur marken till byggnaden. Jordvärmebrunnen kräver endast en liten yta och de spår den lämnar i marken är obefintliga. Jordvärme är ett bekvämt och bekymmerslöst uppvärmningssätt. Jordvärmepumpen är också kompakt och ger därför värdefulla bostadskvadratmetrar för annat bruk.

Jordvärmen i Muurametalot-hus byggs i första hand genom bergsborrning. Kunden kan själv skaffa en alternativ lösning, och beroende på möjligheterna på tomten låta installera ett jordvärmerörsystem i vattendrag eller som horisontella rör i marken.

Frånluftsvärmepump

Ett intressant och energieffektivt uppvärmningssätt är att installera en frånluftsvärmepump som utnyttjar den värmeenergi som lagrats i husets frånluft för att värma upp huset. En fläkt suger in varm luft från rummen till värmepumpen. Pumpen tar vara på värmeenergin i frånluften och kan använda energin för att skapa varmvatten och uppvärmning för huset. Värmepumpen kan även användas för att förvärma friskluften utifrån. Detta kan också göras i en separat tilluftsenhet.

Frånluftsvärmepumpen använder den värmeenergi som lagrats i husets frånluft för att värma upp huset.

Meny