Muurametalot M161 - Hyvärisen perhe

Mäntyniemi M-161 i Villmanstrand

”Vi valde Muurametalot redan för andra gången”

Hanna och Antti Hyvärinens familj i Villmanstrand byggde redan sitt andra Muurametalo för den växande familjens behov. Mäntyniemi M-161 sitter som handen i handsken på tomten, och efter några små ändringar motsvarade husmodellen exakt de önskemål familjen Hyvärinen hade.

Tidigare valdes det första Muurametalot-hemmet tack vare en lämplig husmodell och projektchefens förtroendegivande arbetssätt. Det finns mycket att fundera på vid husbygge. Muurametalots ansvarsfulla attityd övertygade familjen Hyvärinen.

Muurametalot M161
Olohuone

Det andra hemmet

Nu när familjen Hyvärinen byggde ett större hem vände de sig gärna till samma hustillverkare, och allt gick som smort. Modifieringarna orsakade inga oskäliga tilläggskostnader och kvaliteten på arbetet var högklassig överallt, även om huset snabbt stod färdigt. Familjen Hyvärinen fick rentav samma byggteam som var bekant från det första hemmet. Också därför skedde byggandet i trevliga tecken.

Så här gjorde de

Familjen Hyvärinen lät själva utföra schaktning och tjälisolering. En lokal entreprenör gav ett bra totalanbud på arbetet, och de behövde inte stressa själva. I september gjordes grundläggningen och sedan kom husmodulerna från fabriken. De kunde flytta in i det nya hemmet den 6 januari, och då var allt färdigt inklusive alla lister.

Inredningen var lyckad

Familjen Hyvärinen utnyttjade Muurametalots inredningsarkitekttjänst. Hanna hade en egen, stark vision av den inredning hon önskade, och Muurametalots inredningsarkitekt svarade väl mot Hannas åsikter, och såg med sitt proffsgrepp till att en fungerande helhet bildades.

Kostnadsuppskattningen höll hela vägen

Hanna och Antti hade utarbetat en detaljerad kostnadsuppskattning för byggandet. Den höll faktiskt hela vägen. Byggandet skedde helt enligt tidsplanen. – Nog gick det här lätt och som planerat, konstaterar Hanna Hyvärinen. – Jag rekommenderar varmt Muurametalot åt andra familjer som bygger sig ett hem.

Kundberättelser

Asiakastarina - Rannat

Vuorela-talo, Vanda

Pia och Martin Ranna, Vanda

Asiakastarina - Sepposet

Skräddarsytt för just oss!

Inga och Hannu Sepponen