Asiakasrekisteriseloste

Tervetuloa tutustumaan Muurametalojen asiakasrekisteriselosteeseen. 

REKISTERINPITÄJÄ

Muurametalot Oy
Vapaudenkatu 60
40100 Jyväskylä

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ

Teresa Sjönberg
044 7109581
teresa.sjonberg@muurametalot.fi

REKISTERIN NIMI

Muurametalot Oy:n asiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS (REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS)

Henkilötietoja käsitellään hankintasopimusten, -toimeksiantojen ja – tilausten toteuttamiseksi, sekä tilauksia koskevan viestinnän tarpeisiin. Henkilötietojen käsittely perustuu asiakassuhteeseen ja sopimukseen.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

 • etunimi, sukunimi
 • etunimi sukunimi
 • henkilötunnus
 • katuosoite, postisoite
 • paikkakunta
 • puhelinnumero
 • toimitusosoite
 • sopimustiedot
 • toimitusajat
 • toimitukseen liittyvät lähtötiedot
 • toimitukseen liittyvät tiedot
 • projektinumero

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterin tietolähteenä ovat asiakkaan antamat tiedot hankintasopimuksessa ja lähtötietolomakkeilla ja markkinointirekisteritiedot asiakkaan tehdessä sopimuksen.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Tietoja luovutetaan yksittäin tilauskohtaisesti nimen, puhelinnumeron, sähköpostin ja toimitusosoitteen osalta alihankkijoille tilauksen toimittamiseksi. Tietoja luovutetaan myös lupaviranomaisille.

Tietoja luovutetaan ensimmäisen maksuerän yhteydessä Vakuutusosakeyhtiö Garantialle ennakkomaksutakauksia varten.

Tietoja luovutetaan Active Campaign-myyntijärjestelmään  ja Adminet-järjestelmään, jossa asiakasrekisteriä ylläpidetään. (Rekisteriseloste)

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Tiedot tallennetaan Adminet-järjestelmään. Järjestelmän käyttöoikeuksia on rajoitettu ja järjestelmä vastaa, että tietoturva on ajan tasalla.

REKISTERÖIDYN KIELTO-OIKEUS

Käyttäjällä on lainmukainen oikeus pyytää tietojensa poistamista. Poistamista voivat rajoittaa lakisääteiset tai tekniset syyt säilyttää tietoa, kuten laskutukseen, oikeustoimiin tai perintään liittyvät syyt. Pyyntö on tehtävä kirjallisesti ja sen ohessa esitetään tarvittaessa riittävät tiedot vaatimuksen tekijän henkilöllisyyden varmistamiseksi. Pyyntö on osoitettava rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

REKISTERÖIDYN TARKASTUS-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot sekä saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

TIEDON KORJAAMINEN

Käyttäjillä on oikeus pyytää korjaamaan tai poistamaan rekisteriin tallennetun virheellisen tiedon. Korjauspyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

TIETOJEN SIIRTO EU-TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUS

A Manuaalinen aineisto

 • Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomalta käsittelyltä (esim. hävittäminen, muuttaminen tai luovuttaminen). Jokainen käsittelijä voi käsitellä vain niitä henkilötietoja, joita hän tarvitsee työtehtävissään.
 • Asiakirjat säilytetään ulkopuolisilta suojattuina lukitussa tilassa. Asiakirjat tulostetaan vain tarvittaessa ja paperitulosteet tuhotaan käytön jälkeen.

 

B Automaattisesti käsiteltävät tiedot

 • Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muiden tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.
 • Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

TIETOSUOJAILMOITUKSEN MUUTTAMINEN

Muurametalolla on oikeus päivittää näitä ehtoja ilman ennakkoilmoitusta. Mikäli muutoksia tehdään tietosuojaselosteen julkaisemme muutetun ilmoituksen ja sen päivämäärän täällä. Kehotamme lukemaan tietosuojailmoituksen säännöllisesti.

YHTEYDENOTOT

Tietosuoja-asioissa voit olla yhteydessä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.

 

MUURAMETALOT OY 24.5.2018